EIL Håndball Jenter 9

Lag informasjon

Lag nedenfor

Vårt jentelag for jenter født 2014-2015

Barnehåndball bygger på NHF's visjon "Håndball for alle". Uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn så skal alle få et godt håndballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta på håndball. Alle spillere er like mye verdt.Treningstid(er)

Ellingsrud Flerbrukshall Mandager 16:00-17:00 og Onsdager 17:00-18:00


Lagledelse

Leder A Isabelle Fjellheim Bardalen
Leder B Oda Victoria Herstad-Hammerlund
Leder C Siri Øie Ivarsen


Alle skal vite at de er velkommen på håndballaget, og ingen skal holdes utenfor fellesskapet. Vi har alle et ansvar for at ingen blir utstøtt eller mobbet på laget, og at alle på laget vet at det er nulltoleranse for mobbing.